NOTAMedia Dalam Pengajaran


Media diertikan sebagai apa sahaja alat yang digunakan untuk menyalurkan sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran dari satu sumber maklumat kepada penerima. Henicih (1985).


Fungsi Media Dalam P& P 
Penggunaan media yang bersistematik dalam mempelbagaikan teknik dan idea dapat menjanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

 Hubungan Media Dalam P&P

         Guru sebagai penyampai mesej 
                       Penggunaan Media
                                   Pelajar dapat menerima
                                               Respon atau tindak balas pelajar


                                   Kaupayaan Media 
                      
                                        Visual 
                                                Audio
                                                        Audio + Visual

                             
                       Kepentingan Guna Media

                               1. P&P lebih terancang.
                               2. Penglibatan dalam pelbagai media.
                               3. Memperkayakan pengalaman.
                               4.Perluasan batas komunikasi.
                               5. Pembelajaran individu.
                               6.Keseronokan pelajar.
                               7.Bank maklumat.

                           Aspek Pemilihan Media

                               1. Topik pembelajaran
                               2. Matlamat pembelajaran
                               3. Objektif pembelajaran
                              4. Kebolehan dan pengetahuan sedia ada pelajar
                              5. Isi kandungan mata pelajaran.

0 comments:

Post a Comment